Online počítadlo

0
Pridať Odobrať Reštart Fullscreen Finish

Čo je online počítadlo?

Online počítadlo slúži na základné matematické operácie s číslami. Pomocou počítadla môžete spočítavať alebo odpočítavať čísla, rôzne predmety alebo udalosti. Váš posledný stav počítadla je uložený v prehliadači a je dostupný aj po jeho náhlom zatvorení alebo aj po reštartnutí počítača.

Online počítadlo má 4 tlačidlá na ovládanie:

  • Pridať - znamená to pripočítať 1
  • Odobrať - znamená to odpočítať 1
  • Reštart - spustiť počítadlo odznova a astaviť aktuálnu hodnotu počítadla na 0
  • Fullscreen - počítadlo sa zobrazí na celú obrazovku vo full screen móde

Toto sa ti taktiež môže páčiť


Online budík Online časovač Online stopky Online počítadlo